NAJNOWSZE

Koszty mediacji w sprawach cywilnych

Magdalena Skibińska

I. Wprowadzenie Wzrost liczby spraw rozpatrywanych przez sądy w Polsce po 1989 r., niedostateczna informatyzacja sądów i braki kadrowe spowodowały wydłużenie czasu oczekiwania na ostateczne...

Zasady postępowania arbitrażowego

Tomasz Strumiłło

I. Postępowanie arbitrażowe jako jeden z rodzajów postępowania cywilnego W literaturze1 sąd polubowny określa się jako sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron stosunku cywilnoprawnego (wyrażoną w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473