NAJNOWSZE

Zapis na_sąd polubowny w_sporach z_zakresu prawa pracy

Michał Bąba

I.  Najistotniejszą konsekwencją zapisu na sąd polubowny w ogóle, w tym również w sprawach z zakresu prawa pracy, jest wyłączenie sprawy spod orzecznictwa sądu państwowego. Trudno jednak, w ocenie...

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w_Lozannie

Paweł Cioch

I. Wprowadzenie  Od czasu pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich z 1896 r. zorganizowanych w duchu szlachetnej idei barona Pierre’a de Coubertina rywalizacja sportowa przeszła diametralną...

Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego

Małgorzata Wach

I. Wprowadzenie  Od drugiej poł. XX w. sądownictwo polubowne stało się coraz bardziej uznawanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów prywatnoprawnych. Poufność, odformalizowanie i elastyczność...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473