NAJNOWSZE

Mediation bei deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten

Katarzyna Schubert-Panecka

I. Einführung  Das Wachstum der Europäischen Union begleiten die gesellschaftlichen Veränderungen, denen u. a. eine permanent ansteigende Mobilität der Menschen über Staatsgrenzen hinweg folgen. Damit...

Dopuszczalność cofnięcia zarzutu zapisu na_sąd polubowny

Radosław Flejszar, Mariusz Sobuś

Wprowadzenie  Problematyka dopuszczalności cofnięcia przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny stanowi przedmiot uchw. SN z 4.6.2009 r.1 Okoliczność ta wskazuje, że powyższe zagadnienie, które...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473