NAJNOWSZE

Bibliografia arbitrażu i_mediacji za_lata 2008–2009

Andrzej Pasek

Rok 2008  Adamus R., Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biul. Arb. 2008, Nr 6, s. 76–88.  Aeberli P., Inferior tribunals and enforcing their decisions,...

ODR (Online Dispute Resolution) w_sporach konsumenckich

Karolina Mania

I. Wstęp  Internet stał się obecnie powszechnym w użyciu narzędziem komunikacji, dostępnym dla coraz większej liczby osób na całym świecie. Spełnia on wiele funkcji, gdyż nie tylko ułatwia...

Miejsce mediacji wśród ADR w Wielkiej Brytanii i Polsce

Magdalena Romanowska

I. Mediacja – alternatywny i nowoczesny środek rozwiązywania konfliktów  Dynamiczny rozwój ekonomiczny intensyfikuje kontakty podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie różnych państw, co...

ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia

Karolina Mania

I. Wstęp  W latach 70. i 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych odrodziły się i rozwijały alternatywne metody rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution). Ruch ten był wynikiem reakcji sądów i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467