NAJNOWSZE

Mediacja jako ADR w prawie pracy

Andrzej Majewski, Krystian Mularczyk

I. Dlaczego mediacja?  Mediacja jest bardzo ważnym sposobem rozwiązywania konfliktów, ponieważ przynosi liczne korzyści skonfliktowanym stronom, a także powoduje odciążenie aparatu sądowniczego oraz...

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Tomasz Strumiłło

I. Wprowadzenie  Regulacja instytucji mediacji w sprawach cywilnych została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego w 2005 r.1. Z dniem 19.4.2010 r. dokonano zmiany treści przepisów art. 1838 §...

Postępowanie pojednawcze

Rafał Schmidt

Wprowadzenie  Postępowanie pojednawcze, często nazywane również zawezwaniem do próby ugodowej, stanowi alternatywny, niewymagający przeprowadzania postępowania dowodowego sensu stricto sposób...

Zapis na_sąd polubowny jako klauzula abuzywna

Mateusz Pietraszewski

I. Uwagi wstępne  Na mocy przepisów art. 18 pkt 4 i 5 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny2 wprowadzono...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473