NAJPOPULARNIEJSZE

Przepisy czeskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem

Elżbieta Kocowska-Siekierka

  Uregulowanie postępowania arbitrażowego w Czechach zawarto w ustawie z 1994 r. (Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů). Od chwili wejścia w życie ustawa była...

Zakończenie umowy z arbitrem

Anna Karwowska

Wprowadzenie   Zakończenie umowy z arbitrem oznacza sytuację, w której arbiter przestaje pełnić swoją funkcję, gdyż ustaje jego mandat. W momencie ustania mandatu rozwiązuje się też umowa z arbitrem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442