NAJNOWSZE

Krytyczna analiza przepisów o_mediacji cywilnej

Łukasz Ołdakowski

I. Wprowadzenie  Nowelizacją z 28.7.2005 r. (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 172, poz. 1438; dalej jako: Nowelizacja KPC) wprowadzono do...

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z_7.5.2009 r.

Mateusz Pietraszewski

Uwagi wstępne  Glosowana uchwała rozstrzyga problem, który cechuje bardzo duża doniosłość zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punkty widzenia. Chodzi mianowicie o pytanie, w jakiej relacji...

Mediation im_Straßenbaubeitragsrecht

Hans-Joachim Driehaus

Einführung  1. Eine mittelgroße deutsche Stadt X hat im Jahre 2007 damit begonnen, die in westlicher Richtung von einer Hauptverkehrsader, der Straße S , abzweigende, etwa 1,2 km lange, bis dahin...

Obecność mediacji w kształceniu prawników w Polsce

Anna Kalisz, Marzena Myślińska, Adam Szot

Uwagi wstępne  Wywodzące się z kultury common law tzw. alternatywne formy rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution) w obecnym kształcie uformowane zostały systemowo w USA w latach 60. i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473