NAJPOPULARNIEJSZE

Prawnik w mediacji

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz

Wprowadzenie  Zagadnienia związane z konfliktem i jego rozwiązaniem (a zatem także z mediacją) mają charakter interdyscyplinarny, teoria konfliktu zajmuje bowiem istotne miejsce w ramach takich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442