NAJNOWSZE

Mediacja w polskim postępowaniu grupowym

Oskar Filipowski

I. Wstęp  Dnia 19.7.2010 r. weszła w życie ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym2 (dalej jako: PostGrupU). Wprowadziła ona w Polsce instytucję pozwów zbiorowych...

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Małgorzata Hanna, Anna Marek, Krystian Mularczyk

Wprowadzenie  Niniejsze opracowanie stanowi próbę wielopłaszczyznowego porównania dwóch różnych, alternatywnych w stosunku do procesu, sposobów rozwiązywania sporów: postępowania pojednawczego oraz...

Arbiter – sędzia z wyboru

Radosław Flejszar

Zagadnienia ogólne  U podstaw sądownictwa polubownego leży zasada autonomii woli stron. To strony z własnej inicjatywy decydują o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, wyłączając, tym...

Skuteczność umowy o arbitraż

Piotr Wiliński

Wstęp  Wzrasta świadomość społeczna o istnieniu i możliwości wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu. Świadczą o tym m.in. badania przeprowadzone przez Queen Mary,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473