NAJNOWSZE

Mediacja w sprawach gospodarczych

Sylwester Pieckowski

I. Pojęcie mediacji Mediacja, bez cienia wątpliwości, jest historycznie i praktycznie pierwszą i najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zbiorczo nazywanych ADR...

Mediacja w sporze zbiorowym

Monika Lewandowicz-Machnikowska, Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Zakres sporu zbiorowego Jak każdy spór, również spór zbiorowy jest przejawem realnie istniejącego konfliktu, jest więc kategorią socjologiczną2. Stąd spór zbiorowy ma niejako dwie płaszczyzny:...

Funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych

Grzegorz Frączek

I. Zagadnienia wstępne Mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne samodzielnie bądź też pod auspicjami wyspecjalizowanego podmiotu, jakim jest ośrodek mediacyjny. Możemy zatem mówić zarówno o...

Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego

Ludwina Klein

I. Wprowadzenie Jako punkt wyjścia tej dyskusji autorka chciałaby zaproponować tezę, że do pewnego stopnia zmiany idące w kierunku zapewnienia większej przejrzystości w arbitrażu inwestycyjnym kosztem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473