NAJPOPULARNIEJSZE

Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne

Maria Kierska

Wstęp Instytucja anti-suit injunction ma rodowód anglosaski i oznacza postanowienie tymczasowe zakazujące stronie wszczęcia lub kontynuowania postępowania przed innym sądem1. Środek ten jest stosowany...

Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu

Łukasz Chyla

Wstęp Dnia 21.10.2009 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Kolegium Arbitrów pt. „Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego na tle praktyki sądów”. W efekcie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473