NAJPOPULARNIEJSZE

Postępowanie ugodowe a "leniency" w prawie konkurencji

Daria Kostecka-Jurczyk

Wprowadzenie  Procedura ugodowa (settlement) przewidziana w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 622/20081, obok leniency2, stanowi stosunkowo nowe narzędzie prawa kartelowego. Obie instytucje...

Jurisdictional Conflicts in Investment Arbitration

Marcin Orecki

I. Introduction  The issue of conflicting jurisdictions in investment arbitrations has different dimensions1. This paper focuses only on conflict between treaty-based tribunals and domestic...

Kierunki reformowania prawa mediacji

Jan Olszewski

I. Uwagi wstępne  Pomimo iż prawo regulujące mediacje istnieje już ponad 9 lat, to nadal instytucja ta, nie stała się realnym elementem przestrzeni prawnej. Przepisy odnoszące się do szczególnych...

Od redakcji

Rafał Morek

 Prawo potrzebuje czasu, aby dojrzeć. Orzeczeń, glos i komentarzy, które zdekodują właściwy sens ukrytych w nim norm. Nie ulega jednak wątpliwości, że – tak jak niemal wszystko – przepisy prawa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442