NAJPOPULARNIEJSZE

Bariery komunikacyjne w mediacji i ich przezwyciężanie

Jerzy Plis

Bariery komunikacyjne  Podstawowym warunkiem komunikacji jest dotarcie przekazu i zrozumienie jego istoty przez odbiorcę zgodnie z intencjami nadawcy. Na przeszkodzie stać mogą liczne utrudnienia....

Elektroniczna mediacja w sprawach cywilnych w Polsce

Anna Kościółek

Wprowadzenie  Elektroniczna mediacja jest częścią pewnego szerszego pojęcia, które jest określane mianem Online Dispute Resolution (ODR). Pojęcie ODR nie jest pojęciem jednolicie definiowanym w...

Kierunki reformowania prawa mediacji

Jan Olszewski

I. Uwagi wstępne  Pomimo iż prawo regulujące mediacje istnieje już ponad 9 lat, to nadal instytucja ta, nie stała się realnym elementem przestrzeni prawnej. Przepisy odnoszące się do szczególnych...

Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów

Roman Uliasz

I. Uwagi wstępne  Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problematyka kwalifikacji podmiotowych arbitrów i mediatorów, z ograniczeniem zakresu analizy do kwalifikacji prawnych. Prezentowana...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442