NAJPOPULARNIEJSZE

Zdatność arbitrażowa sporów w świetle art. 1157 KPC

Anna Franusz

Uwagi wstępne  Z punktu widzenia zastosowania sądownictwa polubownego (arbitrażu), będącego, uregulowaną w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 1154–1217), pozasądową formą rozstrzygania sporów,...

Kompleksowe ujęcie sprawy rodzinnej w ugodzie mediacyjnej

Jakub M.

Sprawa rodzinna w postępowaniu przed sądem powszechnym   Jednym z częściej podnoszonych w piśmiennictwie problemów związanych z praktyką rozstrzygania spraw rodzinnych w postępowaniu przed sądami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442