NAJPOPULARNIEJSZE

Kwalifikacje podmiotowe arbitrów i mediatorów

Roman Uliasz

I. Uwagi wstępne  Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest problematyka kwalifikacji podmiotowych arbitrów i mediatorów, z ograniczeniem zakresu analizy do kwalifikacji prawnych. Prezentowana...

Sąd polubowny jako organ wymiaru sprawiedliwości

Michał Pyrz

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości  We współczesnej rzeczywistości pojęcie „wymiar sprawiedliwości” jest ogólnie znane i powszechnie używane. W większości przypadków kojarzy się ono z funkcjonowaniem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 01/2019
Liczba tekstów: 425