NAJPOPULARNIEJSZE

Kilka uwag na temat mediacji w sprawach karnych

Rafał Citowicz, Tomasz Fedorszczak

I. Rys historyczny W charakterze ogólniejszego punktu wyjścia chcielibyśmy przyjąć za początek współczesnej polskiej procedury karnej rok 1928. Mediacja w sprawach karnych, tudzież polubowne...

Arbitraż w Japonii - zarys problematyki

Berenika Kaczmarek

 Obowiązujący w Japonii system prawny zdecydowanie można by zaliczyć do systemu kontynentalnego1. Został on zbudowany na wzór zachodnioeuropejski, a przede wszystkim niemiecki. Prawo japońskie nie...

Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową

Jacek Zrałek, Witold Kurowski

I. Uwagi wstępne Zagadnienie badawcze objęte tytułem artykułu stanowiło kilkakrotnie przedmiot zainteresowania polskiej doktryny oraz orzecznictwa. Najczęściej jednak wątek ten pojawiał się przy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 422