NAJPOPULARNIEJSZE

Mediator – czy to się w ogóle opłaca?

Andrzej Samoiłło

Wprowadzenie W ogólnie dostępnej literaturze przedmiotu dominuje przekonanie – i wydaje się, że coraz częściej w świadomości społeczeństwa – iż mediacja jest łatwiejszą, krótszą i przede wszystkim...

Kontrola wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny

Elwira Marszałkowska-Krześ, Łukasz Błaszczak

I. Granice kontroli sądu polubownego przez sąd powszechny  Omawiając kontrolę wyroku sądu polubownego sprawowaną przez sąd powszechny, należałoby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że kontrola...

Charakter prawny umowy o mediację

Łukasz Błaszczak

I. Konceptualizacja problemu natury prawnej umowy o mediację  1. Zagadnienie charakteru prawnego umów procesowych należy do szczególnie kontrowersyjnych w nauce prawa procesowego cywilnego1. Wiąże się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467