NAJNOWSZE

Zapis na sąd polubowny przez odesłanie

Konrad Gortad

Abstract The paper deals with an arbitration clause by reference as a form often used in practice. I analyze this issue with emphasis on the meaning of the reference under art. 1162 § 2 of the Polish...

X-lecie Oławskiej Konferencji Mediacyjnej

Krystian Mularczyk

W 2021 r. już po raz dziesiąty odbyła się Oławska Konferencja Mediacyjna, dotykająca praktycznych problemów mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Wydarzenie na stałe wpisało...

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Professionalization of the Profession of Mediator: Current State and Perspectives of Changes in the Legal Systems of Poland and Ukraine” (Lublin – Łuck – Odessa, 20.5.2021 r.)

Agata Przylepa-Lewak

W dniu 20.5.2021 r. odbyła się w formule online, zorganizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademickie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473