NAJPOPULARNIEJSZE

Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej

Marcin Białecki

I. Wprowadzenie Instytucje klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej, czyli dopuszczalności dokonania zapisu na sąd polubowny w ujęciu przedmiotowym, uregulowane są w Części piątej Kodeksu...

Kolizyjnoprawne aspekty mediacji

Jadwiga Pazdan

 1. Mediacja była znana już w czasach antycznych. Jej olbrzymi rozkwit nastąpił w ostatnim pięćdziesięcioleciu. W szerszej skali pojawiła się najpierw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, skąd...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442