NAJPOPULARNIEJSZE

Mediacja sądowa w sprawach cywilnych w Federacji Rosyjskiej

Aleksiej Czepik

  Mediacja sądowa w sprawach cywilnych polega na przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego na podstawie zalecenia lub postanowienia sędziego po skierowaniu sprawy na drogę sądową. Równocześnie może...

Postępowanie ugodowe a "leniency" w prawie konkurencji

Daria Kostecka-Jurczyk

Wprowadzenie  Procedura ugodowa (settlement) przewidziana w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 622/20081, obok leniency2, stanowi stosunkowo nowe narzędzie prawa kartelowego. Obie instytucje...

Od redakcji

Łukasz Błaszczak

  Szanowni Czytelnicy,   polecam Państwa uwadze kolejny numer kwartalnika....

O potrzebie regulacji zawodu mediatora

Tomasz Cyrol

Wprowadzenie  Podstawowym problem w rozwoju mediacji w Polsce, jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów jest to, że wciąż jest ona w dużej mierze tworem czysto teoretycznym, w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442