NAJPOPULARNIEJSZE

Od redakcji

Łukasz Błaszczak

  Szanowni Czytelnicy,   polecam Państwa uwadze kolejny numer kwartalnika....

O potrzebie regulacji zawodu mediatora

Tomasz Cyrol

Wprowadzenie  Podstawowym problem w rozwoju mediacji w Polsce, jako jednej z alternatywnych metod rozwiązywania sporów jest to, że wciąż jest ona w dużej mierze tworem czysto teoretycznym, w...

Nowe unijne regulacje w zakresie ADR w sporach konsumenckich

Anna Banaszewska

Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej  Idea ochrony praw konsumentów została wyrażona już w Traktacie Ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ale nie przykładano do niej istotnej wagi,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442