NAJPOPULARNIEJSZE

Charakter prawny umowy o mediację

Łukasz Błaszczak

I. Konceptualizacja problemu natury prawnej umowy o mediację  1. Zagadnienie charakteru prawnego umów procesowych należy do szczególnie kontrowersyjnych w nauce prawa procesowego cywilnego1. Wiąże się...

Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie

Jolanta Żak

 O miejscu postępowania przed sądem polubownym decydują w pierwszej kolejności strony. Z zasady przysługuje im w tym zakresie nieograniczona autonomiczna wola. Mogą dokonać wyboru miejsca arbitrażu w...

Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli

Anna Franusz

I. Zapis na sąd polubowny to doskonały przykład zespolenia prawa cywilnego materialnego oraz prawa cywilnego procesowego w ramach jednej instytucji. Wszak postępowanie arbitrażowe, którego trzonem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442