NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego

Małgorzata Wach

I. Wprowadzenie  Od drugiej poł. XX w. sądownictwo polubowne stało się coraz bardziej uznawanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów prywatnoprawnych. Poufność, odformalizowanie i elastyczność...

ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia

Karolina Mania

I. Wstęp  W latach 70. i 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych odrodziły się i rozwijały alternatywne metody rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution). Ruch ten był wynikiem reakcji sądów i...

Bibliografia arbitrażu i_mediacji za_lata 2008–2009

Andrzej Pasek

Rok 2008  Adamus R., Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biul. Arb. 2008, Nr 6, s. 76–88.  Aeberli P., Inferior tribunals and enforcing their decisions,...

Mediacja jako ADR w prawie pracy

Andrzej Majewski, Krystian Mularczyk

I. Dlaczego mediacja?  Mediacja jest bardzo ważnym sposobem rozwiązywania konfliktów, ponieważ przynosi liczne korzyści skonfliktowanym stronom, a także powoduje odciążenie aparatu sądowniczego oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 01/2019
Liczba tekstów: 425