NAJPOPULARNIEJSZE

Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Angelika Drelichowska

  Jedną z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) jest mediacja. Instytucja ta daje szansę na znalezienie takiego rozwiązania, które będzie akceptowane przez...

Bariery komunikacyjne w mediacji i ich przezwyciężanie

Jerzy Plis

Bariery komunikacyjne  Podstawowym warunkiem komunikacji jest dotarcie przekazu i zrozumienie jego istoty przez odbiorcę zgodnie z intencjami nadawcy. Na przeszkodzie stać mogą liczne utrudnienia....

Notariusz mediatorem – korzyści i zagrożenia

Barbara Jadwiga

Analiza postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych w świetle art. 1831 i n. KPC wg stanu prawnego obowiązującego do 2.5.2012 r.  Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów może być...

Sąd polubowny jako organ wymiaru sprawiedliwości

Michał Pyrz

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości  We współczesnej rzeczywistości pojęcie „wymiar sprawiedliwości” jest ogólnie znane i powszechnie używane. W większości przypadków kojarzy się ono z funkcjonowaniem...

Mediator – czy to się w ogóle opłaca?

Andrzej Samoiłło

Wprowadzenie W ogólnie dostępnej literaturze przedmiotu dominuje przekonanie – i wydaje się, że coraz częściej w świadomości społeczeństwa – iż mediacja jest łatwiejszą, krótszą i przede wszystkim...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467