NAJNOWSZE

Zdolność sądowa ambasad

Paulina Piotrowska

I. Problematyka zdolności sądowej  Zdolność sądowa ambasad nie jest kwestią uregulowaną w polskim ustawodawstwie. Odpowiedzi zatem szukać należy zarówno w judykaturze jak i piśmiennictwie. Zdolność...

Forma umowy rozwiązującej zapis na sąd polubowny

Beata Więzowska-Czepiel

Uwagi wprowadzające  Zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż) jest podstawową instytucją sądownictwa polubownego1. Jego najważniejszym skutkiem jest przyznanie sądowi polubownemu kompetencji do...

Umowa o mediację w prawie polskim – wybrane uwagi

Marta Macyszyn, Marcin Śledzikowski

Wprowadzenie  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa tryby inicjowania postępowania mediacyjnego, tj. na podstawie: (i) umowy o mediację oraz (ii) stosownego postanowienia sądu. Z uwagi na...

Sąd polubowny jako organ wymiaru sprawiedliwości

Michał Pyrz

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości  We współczesnej rzeczywistości pojęcie „wymiar sprawiedliwości” jest ogólnie znane i powszechnie używane. W większości przypadków kojarzy się ono z funkcjonowaniem...

Enforcement of an ICSID award pending annulment

Katarzyna Barbara

Introduction  Enforcement of arbitral awards rendered by investment tribunals has become an important issue recently, mostly due to the ruling made by a tribunal sitting under Permanent Court of...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473