NAJPOPULARNIEJSZE

Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Wstęp  Postępowanie arbitrażowe, a także mediacja to metody rozwiązywania sporów, które rozwijają się w polskim obrocie prawnym wraz z przyspieszeniem rozwoju polskiej gospodarki i intensyfikacją...

Głos w dyskusji

Andrzej Wach

  Zasadniczą cechą arbitrażu jest rozstrzyganie sporu przez arbitrów z woli stron (ex contractu), co odróżnia go od sądownictwa państwowego, które działa z mocy prawa (ex lege). Pochodną tego jest...

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym

Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar

I. Wprowadzenie  Arbitraż stanowi alternatywę dla sądownictwa państwowego (powszechnego), o której wyborze mogą zdecydować same strony stosunku cywilnoprawnego. Przez sądownictwo polubowne...

Kontrola wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny

Elwira Marszałkowska-Krześ, Łukasz Błaszczak

I. Granice kontroli sądu polubownego przez sąd powszechny  Omawiając kontrolę wyroku sądu polubownego sprawowaną przez sąd powszechny, należałoby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że kontrola...

Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie

Vytautas Nekrošius

  Szanowni Państwo i Przyjaciele, przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za poświęcenie cennego czasu i przybycie na Litwę. Jestem przekonany, że w Wilnie spędzą Państwo wspaniałe...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442