NAJPOPULARNIEJSZE

Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej

Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś

I. Pojęcie arbitrażu i mediacji  Mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, znana jest już od czasów starożytności. Jest najprostszą, najszybszą i najtańszą metodą rozwiązywania różnego...

Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny

Karol Weitz

I. Wprowadzenie  Zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż) należy do kluczowych instytucji, które tworzą sądownictwo polubowne (arbitraż). Wiążą się z nim liczne problemy, z których każdy ma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442