NAJPOPULARNIEJSZE

Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli

Anna Franusz

I. Zapis na sąd polubowny to doskonały przykład zespolenia prawa cywilnego materialnego oraz prawa cywilnego procesowego w ramach jednej instytucji. Wszak postępowanie arbitrażowe, którego trzonem...

Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego

Ludwina Klein

I. Wprowadzenie Jako punkt wyjścia tej dyskusji autorka chciałaby zaproponować tezę, że do pewnego stopnia zmiany idące w kierunku zapewnienia większej przejrzystości w arbitrażu inwestycyjnym kosztem...

Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Wstęp  Postępowanie arbitrażowe, a także mediacja to metody rozwiązywania sporów, które rozwijają się w polskim obrocie prawnym wraz z przyspieszeniem rozwoju polskiej gospodarki i intensyfikacją...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467