NAJPOPULARNIEJSZE

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Władysław Rychłowski

Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami bądź z innym podmiotem mogącym być stroną układu zbiorowego może dotyczyć zbiorowych interesów...

Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie

Paweł Cioch

I. Uwagi wprowadzające. Nowa ustawa o sporcie Dnia 16.10.2010 r. weszła w życie nowa ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie1, która zastąpiła ustawę z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej2 oraz ustawę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473