NAJPOPULARNIEJSZE

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Tomasz Strumiłło

I. Wprowadzenie  Regulacja instytucji mediacji w sprawach cywilnych została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego w 2005 r.1. Z dniem 19.4.2010 r. dokonano zmiany treści przepisów art. 1838 §...

Obecność mediacji w kształceniu prawników w Polsce

Anna Kalisz, Marzena Myślińska, Adam Szot

Uwagi wstępne  Wywodzące się z kultury common law tzw. alternatywne formy rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution) w obecnym kształcie uformowane zostały systemowo w USA w latach 60. i...

Mediacja jako ADR w prawie pracy

Andrzej Majewski, Krystian Mularczyk

I. Dlaczego mediacja?  Mediacja jest bardzo ważnym sposobem rozwiązywania konfliktów, ponieważ przynosi liczne korzyści skonfliktowanym stronom, a także powoduje odciążenie aparatu sądowniczego oraz...

Mediation im_Straßenbaubeitragsrecht

Hans-Joachim Driehaus

Einführung  1. Eine mittelgroße deutsche Stadt X hat im Jahre 2007 damit begonnen, die in westlicher Richtung von einer Hauptverkehrsader, der Straße S , abzweigende, etwa 1,2 km lange, bis dahin...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473