NAJPOPULARNIEJSZE

Zapis na_sąd polubowny jako klauzula abuzywna

Mateusz Pietraszewski

I. Uwagi wstępne  Na mocy przepisów art. 18 pkt 4 i 5 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny2 wprowadzono...

Bibliografia arbitrażu i_mediacji za_lata 2008–2009

Andrzej Pasek

Rok 2008  Adamus R., Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biul. Arb. 2008, Nr 6, s. 76–88.  Aeberli P., Inferior tribunals and enforcing their decisions,...

Religijne uwarunkowania arbitrażu w_krajach islamskich

Przemysław Pest

I. Uwagi ogólne  Arbitraż staje się coraz bardziej popularny na świecie, a co za tym idzie, rośnie liczba pozycji w literaturze prawniczej poświęconych tej tematyce. Co zrozumiałe, polscy autorzy...

Postępowanie pojednawcze

Rafał Schmidt

Wprowadzenie  Postępowanie pojednawcze, często nazywane również zawezwaniem do próby ugodowej, stanowi alternatywny, niewymagający przeprowadzania postępowania dowodowego sensu stricto sposób...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442