NAJPOPULARNIEJSZE

Koszty mediacji w sprawach cywilnych

Magdalena Skibińska

I. Wprowadzenie Wzrost liczby spraw rozpatrywanych przez sądy w Polsce po 1989 r., niedostateczna informatyzacja sądów i braki kadrowe spowodowały wydłużenie czasu oczekiwania na ostateczne...

Arbiter – sędzia z wyboru

Radosław Flejszar

Zagadnienia ogólne  U podstaw sądownictwa polubownego leży zasada autonomii woli stron. To strony z własnej inicjatywy decydują o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, wyłączając, tym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 453