NAJPOPULARNIEJSZE

Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Angelika Drelichowska

  Jedną z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) jest mediacja. Instytucja ta daje szansę na znalezienie takiego rozwiązania, które będzie akceptowane przez...

Sąd polubowny jako organ wymiaru sprawiedliwości

Michał Pyrz

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości  We współczesnej rzeczywistości pojęcie „wymiar sprawiedliwości” jest ogólnie znane i powszechnie używane. W większości przypadków kojarzy się ono z funkcjonowaniem...

Rozwój i funkcjonowanie mediacji na Ukrainie

Maciej Buczek

Wprowadzenie Rozwój mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat określany jest mianem globalnej rewolucji ADR1. Działania ku popularyzacji tej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473