NAJPOPULARNIEJSZE

Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie

Paweł Cioch

I. Uwagi wprowadzające. Nowa ustawa o sporcie Dnia 16.10.2010 r. weszła w życie nowa ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie1, która zastąpiła ustawę z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej2 oraz ustawę z...

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym

Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar

I. Wprowadzenie  Arbitraż stanowi alternatywę dla sądownictwa państwowego (powszechnego), o której wyborze mogą zdecydować same strony stosunku cywilnoprawnego. Przez sądownictwo polubowne...

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Aleksandra Petrus-Schmidt

  Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej (NIG) w Nowym Tomyślu w tym roku kończy 6 lat swojego istnienia. Z tej okazji chcielibyśmy nieco przybliżyć funkcjonowanie tego sądu i...

Kwalifikacje i zadania mediatora na wybranych przykładach

Katarzyna Skowrońska

Wprowadzenie   W procesie mediacji strony wypracowują kompromis, który stanowi ugodę. Nad całością czuwa neutralna osoba trzecia, czyli mediator, który pomaga w dojściu do porozumienia. Umowę o...

How Much Does it Take to be ‘Arbitration-Friendly’?

Karolina Pasko

 This and many other questions were raised by panelists and participants during the international conference ‘Current Trends in Arbitration Laws and Rules’ that took place at the University of Warsaw...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473