NAJPOPULARNIEJSZE

Zapis na_sąd polubowny w_sporach z_zakresu prawa pracy

Michał Bąba

I.  Najistotniejszą konsekwencją zapisu na sąd polubowny w ogóle, w tym również w sprawach z zakresu prawa pracy, jest wyłączenie sprawy spod orzecznictwa sądu państwowego. Trudno jednak, w ocenie...

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Małgorzata Hanna, Anna Marek, Krystian Mularczyk

Wprowadzenie  Niniejsze opracowanie stanowi próbę wielopłaszczyznowego porównania dwóch różnych, alternatywnych w stosunku do procesu, sposobów rozwiązywania sporów: postępowania pojednawczego oraz...

Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny

Karol Weitz

I. Wprowadzenie  Zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż) należy do kluczowych instytucji, które tworzą sądownictwo polubowne (arbitraż). Wiążą się z nim liczne problemy, z których każdy ma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 01/2019
Liczba tekstów: 425