NAJPOPULARNIEJSZE

Mediation bei deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten

Katarzyna Schubert-Panecka

I. Einführung  Das Wachstum der Europäischen Union begleiten die gesellschaftlichen Veränderungen, denen u. a. eine permanent ansteigende Mobilität der Menschen über Staatsgrenzen hinweg folgen. Damit...

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Małgorzata Hanna, Anna Marek, Krystian Mularczyk

Wprowadzenie  Niniejsze opracowanie stanowi próbę wielopłaszczyznowego porównania dwóch różnych, alternatywnych w stosunku do procesu, sposobów rozwiązywania sporów: postępowania pojednawczego oraz...

Projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Władysław Rychłowski

Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami bądź z innym podmiotem mogącym być stroną układu zbiorowego może dotyczyć zbiorowych interesów...

Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie

Paweł Cioch

I. Uwagi wprowadzające. Nowa ustawa o sporcie Dnia 16.10.2010 r. weszła w życie nowa ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie1, która zastąpiła ustawę z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej2 oraz ustawę z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442