NAJPOPULARNIEJSZE

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie cywilnym

Paulina Piotrowska

1. Rzecznik Praw Obywatelskich 1.1. Rzecznik Praw Obywatelskich według Konstytucji RP  Zgodnie z art. 80 ustawy zasadniczej RP: „każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do...

Mediacje i negocjacje w policji – szansa na popularyzację ADR

Anna Wojcieszczak, Mariola Hacia-Groticka

Wstęp Niemalże każda interwencja policji wiąże się z zaistnieniem konfliktu. Spór pomiędzy dwoma stronami, pomimo zaangażowania służb mundurowych, nie musi jednak kończyć się konfrontacją przed sądem...

Postępowanie pojednawcze

Rafał Schmidt

Wprowadzenie  Postępowanie pojednawcze, często nazywane również zawezwaniem do próby ugodowej, stanowi alternatywny, niewymagający przeprowadzania postępowania dowodowego sensu stricto sposób...

Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Angelika Drelichowska

  Jedną z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) jest mediacja. Instytucja ta daje szansę na znalezienie takiego rozwiązania, które będzie akceptowane przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467