NAJPOPULARNIEJSZE

Miejsce mediacji wśród ADR w Wielkiej Brytanii i Polsce

Magdalena Romanowska

I. Mediacja – alternatywny i nowoczesny środek rozwiązywania konfliktów  Dynamiczny rozwój ekonomiczny intensyfikuje kontakty podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie różnych państw, co...

ODR (Online Dispute Resolution) w_sporach konsumenckich

Karolina Mania

I. Wstęp  Internet stał się obecnie powszechnym w użyciu narzędziem komunikacji, dostępnym dla coraz większej liczby osób na całym świecie. Spełnia on wiele funkcji, gdyż nie tylko ułatwia...

Zapis na_sąd polubowny jako klauzula abuzywna

Mateusz Pietraszewski

I. Uwagi wstępne  Na mocy przepisów art. 18 pkt 4 i 5 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny2 wprowadzono...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473