NAJPOPULARNIEJSZE

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Tomasz Strumiłło

I. Wprowadzenie  Regulacja instytucji mediacji w sprawach cywilnych została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego w 2005 r.1. Z dniem 19.4.2010 r. dokonano zmiany treści przepisów art. 1838 §...

Ugoda zawarta przed mediatorem

Aleksiej Czepik

  Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość zawarcia ugody bezpośrednio przed sądem. Zgodnie z art. 10 KPC, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w...

Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej

Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś

I. Pojęcie arbitrażu i mediacji  Mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, znana jest już od czasów starożytności. Jest najprostszą, najszybszą i najtańszą metodą rozwiązywania różnego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442