NAJPOPULARNIEJSZE

Zapis na_sąd polubowny w_sporach z_zakresu prawa pracy

Michał Bąba

I.  Najistotniejszą konsekwencją zapisu na sąd polubowny w ogóle, w tym również w sprawach z zakresu prawa pracy, jest wyłączenie sprawy spod orzecznictwa sądu państwowego. Trudno jednak, w ocenie...

Dopuszczalność cofnięcia zarzutu zapisu na_sąd polubowny

Radosław Flejszar, Mariusz Sobuś

Wprowadzenie  Problematyka dopuszczalności cofnięcia przez pozwanego zarzutu zapisu na sąd polubowny stanowi przedmiot uchw. SN z 4.6.2009 r.1 Okoliczność ta wskazuje, że powyższe zagadnienie, które...

Mediation bei deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten

Katarzyna Schubert-Panecka

I. Einführung  Das Wachstum der Europäischen Union begleiten die gesellschaftlichen Veränderungen, denen u. a. eine permanent ansteigende Mobilität der Menschen über Staatsgrenzen hinweg folgen. Damit...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473