NAJPOPULARNIEJSZE

Praktyka stosowania mediacji przed sądami administracyjnymi

Wojciech Federczyk

Wstęp Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych stanowią jeden z charakterystycznych elementów rozwoju systemów prawnych państw współczesnych. Zapoczątkowane w USA stosowanie na szeroką skalę...

Zasady postępowania arbitrażowego

Tomasz Strumiłło

I. Postępowanie arbitrażowe jako jeden z rodzajów postępowania cywilnego W literaturze1 sąd polubowny określa się jako sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron stosunku cywilnoprawnego (wyrażoną w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442