NAJPOPULARNIEJSZE

Ugoda zawarta przed mediatorem

Aleksiej Czepik

  Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość zawarcia ugody bezpośrednio przed sądem. Zgodnie z art. 10 KPC, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467