NAJPOPULARNIEJSZE

ODR (Online Dispute Resolution) w_sporach konsumenckich

Karolina Mania

I. Wstęp  Internet stał się obecnie powszechnym w użyciu narzędziem komunikacji, dostępnym dla coraz większej liczby osób na całym świecie. Spełnia on wiele funkcji, gdyż nie tylko ułatwia...

Zapis na_sąd polubowny jako klauzula abuzywna

Mateusz Pietraszewski

I. Uwagi wstępne  Na mocy przepisów art. 18 pkt 4 i 5 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny2 wprowadzono...

Bibliografia arbitrażu i_mediacji za_lata 2008–2009

Andrzej Pasek

Rok 2008  Adamus R., Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biul. Arb. 2008, Nr 6, s. 76–88.  Aeberli P., Inferior tribunals and enforcing their decisions,...

Religijne uwarunkowania arbitrażu w_krajach islamskich

Przemysław Pest

I. Uwagi ogólne  Arbitraż staje się coraz bardziej popularny na świecie, a co za tym idzie, rośnie liczba pozycji w literaturze prawniczej poświęconych tej tematyce. Co zrozumiałe, polscy autorzy...

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Tomasz Strumiłło

I. Wprowadzenie  Regulacja instytucji mediacji w sprawach cywilnych została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego w 2005 r.1. Z dniem 19.4.2010 r. dokonano zmiany treści przepisów art. 1838 §...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442