NAJPOPULARNIEJSZE

Zapis na_sąd polubowny w_sporach z_zakresu prawa pracy

Michał Bąba

I.  Najistotniejszą konsekwencją zapisu na sąd polubowny w ogóle, w tym również w sprawach z zakresu prawa pracy, jest wyłączenie sprawy spod orzecznictwa sądu państwowego. Trudno jednak, w ocenie...

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu

Dorota Kamieniecka

  Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu powstało w styczniu 2013 r. i zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.  Jego założycielkami są trzy...

Sędzia państwowy jako arbiter

Marcin Asłanowicz

Uwagi wstępne  Zgodnie z art. 1170 § 2 zd. 1 KPC1, arbitrem nie może być sędzia państwowy2. De lege lata, kategoryczna regulacja tego przepisu nie pozostawia więc wątpliwości co do intencji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467