NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego

Małgorzata Wach

I. Wprowadzenie  Od drugiej poł. XX w. sądownictwo polubowne stało się coraz bardziej uznawanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów prywatnoprawnych. Poufność, odformalizowanie i elastyczność...

Bibliografia arbitrażu i_mediacji za_lata 2008–2009

Andrzej Pasek

Rok 2008  Adamus R., Arbitraż a problem zbiorowej restrukturyzacji zobowiązań pieniężnych dłużnika, Biul. Arb. 2008, Nr 6, s. 76–88.  Aeberli P., Inferior tribunals and enforcing their decisions,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467