NAJPOPULARNIEJSZE

Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż

Krystyna Święcka, Juliusz Stanisław

 Doktryna podkreśla, że w Polsce sądownictwo polubowne (arbitraż) jest niedocenianym sposobem na eliminację wszystkich wad polskiego systemu sądownictwa powszechnego w sprawach gospodarczych1. W...

Zasady postępowania arbitrażowego

Tomasz Strumiłło

I. Postępowanie arbitrażowe jako jeden z rodzajów postępowania cywilnego W literaturze1 sąd polubowny określa się jako sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron stosunku cywilnoprawnego (wyrażoną w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 453