NAJNOWSZE

Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne

Maria Kierska

Wstęp Instytucja anti-suit injunction ma rodowód anglosaski i oznacza postanowienie tymczasowe zakazujące stronie wszczęcia lub kontynuowania postępowania przed innym sądem1. Środek ten jest stosowany...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 422