NAJPOPULARNIEJSZE

Koszty mediacji w sprawach cywilnych

Magdalena Skibińska

I. Wprowadzenie Wzrost liczby spraw rozpatrywanych przez sądy w Polsce po 1989 r., niedostateczna informatyzacja sądów i braki kadrowe spowodowały wydłużenie czasu oczekiwania na ostateczne...

Zasady postępowania arbitrażowego

Tomasz Strumiłło

I. Postępowanie arbitrażowe jako jeden z rodzajów postępowania cywilnego W literaturze1 sąd polubowny określa się jako sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron stosunku cywilnoprawnego (wyrażoną w...

Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego

Małgorzata Wach

I. Wprowadzenie  Od drugiej poł. XX w. sądownictwo polubowne stało się coraz bardziej uznawanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów prywatnoprawnych. Poufność, odformalizowanie i elastyczność...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473