NAJPOPULARNIEJSZE

Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej

Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś

I. Pojęcie arbitrażu i mediacji  Mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, znana jest już od czasów starożytności. Jest najprostszą, najszybszą i najtańszą metodą rozwiązywania różnego...

Kilka uwag na temat mediacji w sprawach karnych

Rafał Citowicz, Tomasz Fedorszczak

I. Rys historyczny W charakterze ogólniejszego punktu wyjścia chcielibyśmy przyjąć za początek współczesnej polskiej procedury karnej rok 1928. Mediacja w sprawach karnych, tudzież polubowne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467