NAJPOPULARNIEJSZE

Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce

Piotr Nowaczyk

 Panie Przewodniczący, Panie Profesorze, Szanowni Państwo! Witam Państwa bardzo serdecznie w ten dżdżysty, cudownie szary katowicki poranek. Jest mi niezmiernie miło występować po prof. Maksymilianie...

Bezstronność oraz niezależność arbitra

Katarzyna Bilewska, Dorota Paczoska

I. Regulacja wyłączenia arbitra w poprzednio obowiązującym stanie prawnym Według obowiązujących poprzednio przepisów prawnych, tj. przed wyżej wskazaną nowelizacją KPC, strona mogła żądać wyłączenia...

Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej

Marcin Białecki

I. Wprowadzenie Instytucje klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej, czyli dopuszczalności dokonania zapisu na sąd polubowny w ujęciu przedmiotowym, uregulowane są w Części piątej Kodeksu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 453