NAJPOPULARNIEJSZE

Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej

Marcin Białecki

I. Wprowadzenie Instytucje klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej, czyli dopuszczalności dokonania zapisu na sąd polubowny w ujęciu przedmiotowym, uregulowane są w Części piątej Kodeksu...

Klauzule arbitrażowe w stosunkach transportu morskiego

Maria Dragun-Gertner

 Problematyka klauzul arbitrażowych w umowach przewozu ładunku morzem ma swój szczególny kontekst. Przede wszystkim dostrzega się, że mogą one być wykorzystywane dla obejścia regulacji ograniczających...

Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli

Anna Franusz

I. Zapis na sąd polubowny to doskonały przykład zespolenia prawa cywilnego materialnego oraz prawa cywilnego procesowego w ramach jednej instytucji. Wszak postępowanie arbitrażowe, którego trzonem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473