Arbitraż i Mediacja / Artykuły / Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Radosław Giętkowski

Uwagi wprowadzające Ustawa z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1 wprowadziła do regulacji postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 432