Arbitraż i Mediacja / Artykuły / Mediacja w sprawach administracyjnych

Postępowanie mediacyjne w praktyce sądów administracyjnych

Bartłomiej Chludziński, Anna Szadkowska

Abstract The institution of mediation in administrative court proceedings has been available since 2004. Statistical data shows that after the first period of interest in this procedural institution,...

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Radosław Giętkowski

Uwagi wprowadzające Ustawa z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1 wprowadziła do regulacji postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473