Arbitraż i Mediacja / Artykuły

Gwarancje prawne tajemnicy mediacji

Adrian Cop

Poufność – co oznacza w praktyce? Bez wątpienia, kwestia poufności, czy to w mediacji, czy w negocjacjach handlowych, pełni niezmiernie istotną rolę. Strony, uzyskując od mediatora w czasie jego...

Obowiązkowa mediacja we Włoszech

Ivan Smanio

 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązkowego modelu prowadzenia mediacji we Włoszech, aby w pełni go zrozumieć i rozważyć w ramach postulatów de lege ferenda, czy podobny model mógłby...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2020
Liczba tekstów: 414