Związanie spółek prawa handlowego zapisem na sąd polubowny zawartym w umowie (statucie) spółki

Aleksandra Kowalczyk
doktorantka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Katedrze Negocjacji i Mediacji
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473