Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego

Maciej Wencek
student Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwent studiów podyplomowych Compliance w organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; absolwent studiów podyplomowych Prawo Nowych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473