Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia po 8.9.2019 r.

dr Barbara Guzik
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 432