Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych – przesłanki dopuszczalności

Edyta Chmura-Szczecińska ORCID: 0000-0001-7133-6802
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; ORCID ID: 0000-0001-7133-6802
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473