Zagadnienie formy umowy o arbitraż w świetle art. II (2) Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych oraz w świetle regulacji wewnętrznych

A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442