Uwagi odnośnie sytuacji arbitrażu wewnątrzkorporacyjnego w Polsce dwa lata po reformie

Łukasz Chyla
doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik grantu NCN Preludium
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 432