Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.9.2022 r. w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów

Piotr Sławicki
adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji WPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473