Udział kobiet w powołaniach na arbitrów – różnorodność płciowa w arbitrażu na tle Raportu ICCA

Magdalena Milejska
- studentka III. roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
dr Anne-Marie Weber
- doktor nauk prawnych, LL.M. Berkeley, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID: 0000-0001-7164-7571
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473