Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Professionalization of the Profession of Mediator: Current State and Perspectives of Changes in the Legal Systems of Poland and Ukraine” (Lublin – Łuck – Odessa, 20.5.2021 r.)

dr Agata Przylepa-Lewak ORCID: 0000-0003-3605-9277
doktor nauk prawnych, Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 458