Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Mediacja w sprawach publicznych – praktyczny oraz teoretyczny punkt widzenia” (Lublin, 18.11.2022 r.)

dr Agata Przylepa-Lewak ORCID: 0000-0003-3605-9277
doktor nauk prawnych; Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473