Prawo właściwe dla umowy o arbitraż – zarys problematyki kolizyjnoprawnej

Magdalena Gutowska ORCID: 0000-0002-9289-2362
doktorantka na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium (arbitraż międzynarodowy handlowy); absolwentka programu LL.M. (International Dispute Resolution LL.M.) na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz prawa angielskiego (LL.B. (Hons)) na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie; równolegle – studentka V. roku studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ORCID: 0000-0002-9289-2362
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473