Postępowanie mediacyjne w praktyce sądów administracyjnych

dr Bartłomiej Chludziński ORCID: 0000-0001-9483-7976
doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Anna Szadkowska ORCID: 0000-0002-7160-1642
doktor nauk prawnych, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473