Perspektywa modyfikacji zasady dobrowolności mediacji w polskim prawie

The perspective of modifying the rule of voluntary mediation in Polish law

Klaudia Bednarczyk
WPiA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; obszar zainteresowań naukowych to przede wszystkim prawna ochrona dóbr osobistych oraz alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473