Oddziaływanie ustawy wzorcowej o międzynarodowym arbitrażu UNCITRAL w aspekcie prawa ukraińskiego o sądownictwie polubownym

A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467